Yritysvastuu

Yritysvastuu

Me Medipulssilla tarjoamme laadukasta terveydenhoitoa, ja tavoitteemme on tehdä siitä saavutettavampaa kaikkialle Suomessa.  Vuonna 2020 avattu Medipulssin oma lääkäriasema tarjoaa erinomaista hoitoa, kilpailukykyisiä hintoja sekä lämminhenkistä asiakaspalvelua. Laatu ja yritysvastuu näkyvät kaikessa toiminnassamme.

Yritysvastuutamme määrittelee hyvinvoinnin tuottaminen ympäröivään yhteiskuntaan sekä huolehtiminen myös oman henkilöstömme hyvinvoinnista ja potentiaalin kukoistamisesta. Yritysvastuumme perustuu taloudelliseen -, ympäristö – ja sosiaaliseen vastuuseen. Palveluitamme ohjaa lainsäädäntö, viranomaismääräykset sekä tietoturva- ja tietosuojavaatimukset.

Talouden hoitomme on vastuullista, ennakoivaa ja suunnitelmallista. Toki yrityksen tehtävänä on menestyä, jotta liiketoiminta pysyy kannattavana. Liiallinen voiton tavoittelu ei kuitenkaan ole meidän päämäärämme. Pyrimme määrätietoisesti rakentamaan kilpailukykyistä yritystä, joka on ihmisläheinen ja välittävä. Pääasiallisena tavoitteenamme on kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Ympäristöasiat ovat meille tärkeitä. Huolehdimme, että ympäristönäkökulma on huomioitu niin jätehuollossa, logistiikassa kuin energiakysymyksissä. Pyrimme tekemään kestäviä ratkaisuja hankinnoissamme ja päivittäisessä toiminnassamme.

Meille monimuotoinen, syrjimätön ja mukaan ottava työyhteisö sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen on yrityksemme toimintaperiaatteita. Haluamme myös olla mukana rakentamassa mukaan ottavaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, joten  toimimme osana erilaisia verkostoja ja hankkeita.

Haluamme myös antaa yhteiskunnalle takaisin sitä hyvää, mitä olemme itse saaneet. Olemme mukana erilaisissa hyväntekeväisyyshankkeissa ja -tempauksissa.  

Haluamme tukea sosiaalisesti alttiita ryhmiä Suomessa ja ulkomailla.  Haluamme tukea yhteiskunnallista osallisuutta, yhteisöjen ja yksilöiden omaa toimijuutta sekä sitä, että jokaisen lapsen ja nuorten potentiaali pääsee kukoistamaan yhteiskunnassa.

Hyväntekeväisyyttämme ohjaavat:

  • Yhteisvastuu
  • Inhimillisyys
  • Yhdenvertaisuus
  • Osallisuus

 

Kiinnostuitko?

Voit hakea meiltä lahjoitusta toiminnallenne tai kysyä mahdollisuutta yhteistyöhön olemalla yhteydessä  info@medipulssi.fi.

Toimitamme kehitysmaiden sairaaloihin toimivia, käytöstä poistuneita tarvikkeita, kuten sairaalasänkyjä, erilaisia laitteita sekä muita sairaalavälineitä. Kyseiset tavarat hyödyttävät heitä, joille terveydenhuollon saatavuus ei ole itsestäänselvyys.

Lue lisää