Olemme kolmen lääkärin perustama kotimainen yritys, joka tarjoaa lääkäreiden rekrytointipalveluita eri paikkakunnille Suomessa. Työllistämme tällä hetkellä lääkäreitä, lääketieteen kandidaatteja ja farmaseutteja eri puolella Suomea.

Työskentelemme myös itse yrityksen välittäminä lääkäreinä eri päivystyspisteissä. Pyrimme tällä tavalla saamaan ajankohtaista tietoa työskentelyolosuhteista ja keräämään arvokasta tietoa asiakkaidemme tarpeista. Näin löydämme tapoja erottautua kilpailijoistamme ja vakiinnutamme asiakaskuntaamme. Meiltä löytyy erityisosaamista kirurgian, radiologian ja lastentautien osa-alueista. Tämän lisäksi omaamme vuosien kokemuksen sisätautien ja yleislääketieteen päivystyksien parissa työskentelystä.

Yhteiskunta pyörii yritystoiminnan ansiosta. Tämän vuoksi näemme yhteiskuntavastuullisuuden erittäin tärkeänä osana yritystoimintaa. Tarkoituksemme on johtaa vastuullisesti yritystä, jonka perustoimintamalleihin kuuluvat eettinen ajattelutapa, oikeudenmukaisuus, rehellisyys, luottamuksen synnyttäminen sekä velvollisuudentunto ihmisistä ja ympäristöstä.

Toki yrityksen tehtävänä on menestyä, jotta liiketoiminta pysyy kannattavana. Liiallinen voiton tavoittelu ei kuitenkaan ole meidän päämäärämme. Pyrimme määrätietoisesti rakentamaan kilpailukykyistä yritystä, joka on ihmisläheinen ja välittävä. Pääasiallisena tavoitteenamme on kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Tämän ajatuksen ympärille on syntynyt konsepti, jonka olemme nimenneet Medipulssiksi.