Medipulssi logo

Yritysvastuu

Medipulssi perustettiin vuonna 2016. Alusta asti oli selvää, että yritystoiminnassa laitamme kiertämään sen hyvän, mitä olemme itse yhteiskunnalta saaneet. Siksi Medipulssissa yhdistyy kaksi toimintaperiaatetta: kannattava yritystoiminta ja hyväntekeväisyys. 

Hyväntekeväisyys on osa yritysvastuutamme, joka perustuu taloudelliseen ja sosiaaliseen vastuuseen sekä vastuuseen ympäristöstä. Palveluitamme ohjaa lainsäädäntö, viranomaismääräykset sekä tietoturva- ja tietosuojavaatimukset.

Taloudellinen vastuu

Talouden hoitomme on vastuullista, ennakoivaa ja suunnitelmallista. Pyrimme määrätietoisesti rakentamaan kilpailukykyistä yritystä, joka on ihmisläheinen ja välittävä. Toki yrityksen tehtävänä on menestyä, jotta liiketoiminta pysyy kannattavana. Liiallinen voiton tavoittelu ei kuitenkaan ole meidän päämäärämme, vaan tavoitteenamme on kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Ympäristövastuu

Ympäristöasiat ovat meille tärkeitä. Huolehdimme, että ympäristönäkökulma on huomioitu niin jätehuollossa, logistiikassa kuin energiakysymyksissä. Pyrimme tekemään kestäviä ratkaisuja hankinnoissamme ja päivittäisessä toiminnassamme.

Sosiaalinen vastuu

Meille monimuotoinen, syrjimätön ja mukaan ottava työyhteisö on itsestäänselvyys.

Henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen on osa yrityksemme toimintaperiaatteita. Haluamme olla mukana rakentamassa yhteisöllistä ja monimuotoista yhteiskuntaa, joten toimimme aktiivisesti erilaisissa verkostoissa ja hankkeissa.

Olemme mukana myös erilaisissa hyväntekeväisyyshankkeissa ja -tempauksissa.  

Hyväntekeväisyys

Hyväntekeväisyydellä pyrimme tukemaan haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä Suomessa ja ulkomailla. Haluamme tukea yhteiskunnallista osallisuutta sekä yhteisöjen ja yksilöiden omaa toimijuutta. Tavoitteenamme on, että jokainen lapsi ja nuori löytää kiinnostuksen kohteensa ja pääsee osallistumaan yhteiskunnan rakentamiseen.

Hyväntekeväisyyttämme ohjaavat:

  • yhteisvastuu
  • inhimillisyys
  • yhdenvertaisuus
  • osallisuuus

Teemme yhteistyötä seuraavien hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa:

Lääkärit ilman rajoja

Pelastakaa lapset 

Lisäksi tuemme eri tavoin seuraavia yhdistyksiä ja yrityksiä:

Hadiya-hanke

Hope ry

Home Street Home Health Clinic Keniassa

Vailla vakinaista asuntoa ry

Mieli ry

Kaivoprojekti Etiopiassa

Osallistumme myös mielellämme esimerkiksi puhujakiertueisiin kouluissa tai erilaisten tempausten järjestämiseen urheiluseurojen tai palvelutalojen kanssa.

Kiinnostuitko?

Kysy yhteistyömahdollisuuksista tai hae meiltä lahjoitusta yhdistyksesi tai yhteisösi toimintaan! Ota meihin yhteyttä sähköpostitse: info@medipulssi.fi