Medipulssi logo

Miksi tarjoamme työterveydenhuoltoa?

Meillä on kokemusta työterveyshuollon asiakkaana olemisesta niin työntekijöinä, yrittäjinä kuin työnantajanakin. Käytännöt ja työterveyden laatu olivat vaihtelevia ja mielestämme laskutusperusteet ja hinnat olivat epäselviä. Lähdimme suunnittelemaan asiakaslähtöistä työterveyspalvelua yritysten parhaaksi.  Jos pitäisi valita pari sanaa kuvailemaan yrityksille työterveyspalveluamme niin ne olisivat helppous ja selkeys. Haluamme tarjota yrityksille selkeän palvelun ja hinnoittelun. Meillä kustannustehokkuus tarkoittaa sitä, että keskitymme olennaisiin. Räätälöimme juuri asiakkaalle sopivan palvelukokonaisuuden ja teidät etukäteen mistä maksat ja kuinka paljon.

Lisäksi helpotamme byrokratiaa aina esitäyttämällä Kelan korvaushakemuksen. Palveluumme kuuluu myös korvaushakemuksen lähettäminen sähköisesti suoraan Kelaan. Korvausten oikeanlainen käsittely ja saaminen ovat jokaisen yrityksen oikeus, sillä niitä rahoitetaan työnantajilta ja työntekijöiltä perittävillä pakollisilla työtulovakuutuksen maksuilla. Järjestelmä pyrkii ohjaamaan yrityksiä huolehtimaan työntekijöidensä terveydestä ja hyvinvoinnista. Työn terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen vastuu (Työturvallisuuslaki (2002/738).  Lisäksi työntekijöistä huolehtiminen voi vähentää työvoiman vaihtuvuutta, sairastumisia ja työkyvyttömyyttä ja ennen kaikkea lisätä tuottavuutta.