Medipulssi logo

Työterveys

Tavoitteenamme on, että laadukkaat terveyspalvelut ovat jokaisen saatavilla. Tätä ajatusta sovellamme myös työterveydessä.

Työterveyslääkäri ottavat vastaan vain ajanvarauksella.  Ajan voi varata sähköpostitse osoitteesta tyoterveys@medipulssi.fi.

Työnantaja, meillä et maksa turhasta  

Työnantajalle tarjoamme kustannustehokkaat palvelut. Voit valita yrityksellesi räätälöidyn työterveyspaketin, jossa ei ole turhia kuluja. 
 

Työterveyspalvelumme peruslupaukset:

  • Selkeä hinnoittelu
  • Byrokratian minimointi – me mm. teemme sinulle esitäytetyn Kela-korvaushakemuksen 
  • Keskitymme olennaiseen – osta vain ne palvelut, joilla on käyttöä.
  •  

Työterveyspalvelumme on helppo räätälöidä yrityksesi tai organisaatiosi tarpeisiin,  joten maksat vain niistä palveluista, jotka oikeasti tarvitset. 

Emme ota  tällä hetkellä vastaan uusia asiakkaita.

Lakisääteinen vai laajempi työterveys?

Kun palkkaat ensimmäisen työntekijän,  niin yrityksesi pitää järjestää lakisääteinen työterveys. Se  tarkoittaa ennaltaehkäiseviä työterveyspalveluja, jotka kuuluvat  niin kokoaikaiselle kuin myös osa-aikaiselle tai määräaikaiselle työntekijälle. 

Sen sijaan sairaanhoitopalveluiden järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista.

Työterveyshuollon tavoitteena on:

  • terveellinen ja turvallinen työympäristö
  • työhön liittyvien sairauksien ehkäiseminen
  • työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

Työterveyshuollon hintaan vaikuttaa se, kuinka laajan palvelun valitset.  Lisäksi hintaan vaikuttavat yrityksen koko, toimiala ja sijainti.

Lue lisää työterveyden lakisääteisistä  ja sairaanhoidon palveluista!

Kysymyksiä ja vastauksia työterveyden­huollosta

Työterveyshuolto on toimintaa, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä työstä aiheutuvia sairauksia ja tapaturmia sekä ylläpitää hyvää työkykyä. Työterveyshuollon järjestää ja kustantaa työnantaja.

Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen vähintään lakisääteinen ennaltaehkäisevä
työterveyshuolto. Työterveyshuolto on järjestettävä jo ensimmäistä työntekijää palkatessa, riippumatta työsuhteen laadusta (esimerkiksi osa-aikainen) tai kestosta. Sairaanhoidon järjestäminen on vapaaehtoista.

YEL-yrittäjille työterveyshuolto on vapaaehtoista.

Pakollisia työterveyshuollon palveluita ovat työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma.
Työpaikkaselvityksessä kartoitetaan työpaikan vaaroja ja kuormitustekijöitä.
Selvityksen pohjalta tehdään  toimintasuunnitelma, jossa määritellään esimerkiksi  
mahdolliset pakolliset terveystarkastukset ja muut toimenpiteet, joilla parannetaan työoloja ja edistetään työntekijöiden työkykyä.

Kela korvaa lakisääteisen  työterveyshuollon kustannuksista 60 %. Myös sairaanhoidon kustannuksista voi hakea Kela-korvausta (max. 50 %). Lue lisää Kela-korvauksista.

Työterveyshuollon kustannukset riippuvat  työntekijöiden lukumäärästä, toimialasta, työn sisällöstä ja siitä, kuinka laajan työterveydenhuollon työnantaja on valmis hankkimaan.

Työterveyshuollon tavoite on vähentää työn aiheuttamia sairauksia ja tapaturmia.
Tarkoituksena on tukea työntekijöiden terveyttä ja työkykyä. 
Työterveys on mukana myös turvallisen ja terveellisen työympäristön sekä toimivan työyhteisön  kehittämisessä.

Toimintasuunnitelma on voimassa  3-5 vuotta,  riippuen esimerkiksi toimialasta. Toimintasuunnitelma tarkastetaan vuosittain.

Lakisääteisiä  terveystarkastuksia tehdään silloin, kun työhön
liittyy esimerkiksi erityinen sairastumisen vaara tai työ sisältää
terveysriskejä (esim. melu, kemikaalit, yötyö). Työssä voi olla myös terveydellisiä vaatimuksia (esim. elintarvikeala) tai turvallisuuteen liittyvä tekijöitä (tieliikenne- ja mastotyö),
joiden vuoksi terveystarkastukset ovat pakollisia.

Työnantaja voi halutessaan järjestää työntekijöilleen sairaanhoitoa, mutta se on
vapaaehtoista. 

Rekrytointiyrityksen tulee järjestää työntekijöiden työterveyshuolto. He ovat myös vastuussa tarpeellisten terveystarkastusten järjestämisestä, mikäli työolosuhteet sen vaativat.

Tilaajayrityksen vastuulla on toteuttaa työpaikkaselvitys osana omaa työterveyshuoltoaan. Rekrytointiyritys huolehtii, että heillä on ajantasainen tieto työntekijän työolosuhteista.