Työterveys

Lääkäriasema Medipulssi tarjoaa kustannustehokkaat työterveyspalvelut jokaisen yrityksen tarpeisiin. Työterveyspalvelumme on aidosti työnantajan ja yrittäjän puolella. Me tarjoamme palvelua selkokielellä ja  asiakaslähtöisesti. Meille on tärkeää helppo ja vaivaton yhteistyö sekä palveluiden sujuvuus.

Medipulssin työterveys

Työterveyspalvelumme takaavat työntekijöillesi sekä sinulle laadukkaan hoidon keskittyen vain tarpeellisiin  toimenpiteisiin.

Työterveystiimimme koostuu ammattitaitoisista lääkäreistä ja työterveyshoitajista.

Haluatko tietää, mistä maksat? Silloin valintasi on Lääkäriasema Medipulssi.

medikaali-tausta-3.png

Yhteinen asiakkuuden ja palveluiden suunnittelu

Saavuttaaksemme parhaimman mahdollisen yhteistyön meille on tärkeää tuntea yritys ja sen tarpeet. Työpaikkakäynti ja -selvitys antavat kattavan kuvan työpaikan tarpeista ja olosuhteista. Niiden perusteella laaditaan työterveyden tavoitteet ja toimintasuunnitelma.

Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollosta aiheutuneita tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella. Tilikauden jälkeen ennaltaehkäisevistä palveluista voi hakea 60 % ja sairaudenhoidon palveluista 50 % korvausta.

Lakisääteinen vai laajempi työterveydenhuolto?

On hyvä muistaa, että lakisääteiseen työterveyshuoltoon ei sisälly sairaanhoito. Tällöin esimerkiksi äkillisen infektion yhteydessä työntekijä hakeutuu joko omaan terveyskeskukseen tai käyttää omakustanteisesti yksityisiä terveydenhuollon palveluita.

Medipulssin työterveyshuoltopalveluita on mahdollista laajentaa niin, että ne kattavat myös työntekijöiden sairaanhoidon.

Pyydä tarjous

Ole meihin yhteydessä täyttämällä alla oleva lomake. Palaamme pian asiaan!

Kysymyksiä ja vastauksia työterveyden­huollosta

Työterveyshuolto on toimintaa, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä työstä aiheutuvia sairauksia ja tapaturmia sekä ylläpitää hyvää työkykyä. Työterveyshuollon järjestää ja kustantaa työnantaja.

Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen vähintään lakisääteinen ennaltaehkäisevä
työterveyshuolto. Työterveyshuolto on järjestettävä jo ensimmäistä työntekijää palkatessa, riippumatta työsuhteen laadusta (esimerkiksi osa-aikainen) tai kestosta. Sairaanhoidon järjestäminen on vapaaehtoista.

YEL-yrittäjille työterveyshuolto on vapaaehtoista.

Pakollisia työterveyshuollon palveluita ovat työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma.
Työpaikkaselvityksessä kartoitetaan työpaikan vaaroja ja kuormitustekijöitä.
Selvityksen pohjalta tehdään  toimintasuunnitelma, jossa määritellään esimerkiksi  
mahdolliset pakolliset terveystarkastukset ja muut toimenpiteet, joilla parannetaan työoloja ja edistetään työntekijöiden työkykyä.

Kela korvaa lakisääteisen  työterveyshuollon kustannuksista 60 %. Myös sairaanhoidon kustannuksista voi hakea Kela-korvausta (max. 50 %). Lue lisää Kela-korvauksista.

Työterveyshuollon kustannukset riippuvat  työntekijöiden lukumäärästä, toimialasta, työn sisällöstä ja siitä, kuinka laajan työterveydenhuollon työnantaja on valmis hankkimaan.

Työterveyshuollon tavoite on vähentää työn aiheuttamia sairauksia ja tapaturmia.
Tarkoituksena on tukea työntekijöiden terveyttä ja työkykyä. 
Työterveys on mukana myös turvallisen ja terveellisen työympäristön sekä toimivan työyhteisön  kehittämisessä.

Toimintasuunnitelma on voimassa  3-5 vuotta,  riippuen esimerkiksi toimialasta. Toimintasuunnitelma tarkastetaan vuosittain.

Lakisääteisiä  terveystarkastuksia tehdään silloin, kun työhön
liittyy esimerkiksi erityinen sairastumisen vaara tai työ sisältää
terveysriskejä (esim. melu, kemikaalit, yötyö). Työssä voi olla myös terveydellisiä vaatimuksia (esim. elintarvikeala) tai
turvallisuuteen liittyvä tekijöitä (tieliikenne- ja mastotyö),
joiden vuoksi terveystarkastukset ovat pakollisia.

Työnantaja voi halutessaan järjestää työntekijöilleen sairaanhoitoa, mutta se on
vapaaehtoista. 

Rekrytointiyrityksen tulee järjestää työntekijöiden työterveyshuolto. He ovat myös vastuussa tarpeellisten terveystarkastusten järjestämisestä, mikäli työolosuhteet sen vaativat.

Tilaajayrityksen vastuulla on toteuttaa työpaikkaselvitys osana omaa työterveyshuoltoaan. Rekrytointiyritys huolehtii, että heillä on ajantasainen tieto työntekijän työolosuhteista.