Lakisääteinen työterveys tulee järjestää saman tien, kun palkkaat ensimmäisen työntekijän. Työterveys tulee järjestää myös osa-aikaiselle ja määräaikaiselle työntekijälle. Yksinyrittäjille työterveyden järjestäminen on vapaaehtoista.

Lakisääteinen työterveys sisältää ennaltaehkäisevät terveyspalvelut. Medipulssi pyrkii yhdessä työyhteisön kanssa:

  • ehkäisemään työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia
  • lisäämään työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
  • edistämään työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa
  • parantamaan työyhteisön toimintaa

Työterveydestä laaditaan yhdessä Medipulssin asiantuntijan kanssa kirjallinen sopimus ja toimintasuunnitelma. Lisäksi työpaikalla toteutetaan työpaikkaselvitys.

Kela korvaa työnantajalle työterveyshuollosta aiheutuneita tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia sairausvakuutuslain perusteella. Tilikauden jälkeen ennaltaehkäisevistä palveluista voi hakea 60 % ja sairaudenhoidon palveluista 50 % korvausta.

On hyvä muistaa, että lakisääteiseen työterveyshuoltoon eivät sisälly sairaanhoidolliset palvelut. Tällöin esimerkiksi äkillisen infektion yhteydessä työntekijä hakeutuu joko omaan terveyskeskukseen tai käyttää omakustanteisesti yksityisiä terveydenhuollon palveluita.

Medipulssin tarjoamia työterveyshuoltopalveluita on mahdollista laajentaa kattamaan myös työntekijöiden sairaanhoidon.

Ota yhteyttä